บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด

แผนก ดาวฤกษ์ สตูดิโอ

ตำแหน่ง : Video Editor

 

 • Job Description:
 • ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการตัดต่อวีดิทัศน์รูปแบบต่างๆ เช่น VDO Presentation แนะนำองค์กร VDO Presentation นำเสนอข้อมูลโครงการ สารคดีโทรทัศน์ สปอตโทรทัศน์และวิทยุ หรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ :       

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ หรือมัลติมีเดีย หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro ได้
 • สามารถใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถถ่ายทอดงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้
 • มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับคนหมู่มากได้
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลา และในวันหยุดได้

           

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1- 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตัดต่อ เช่น Photoshop, Illustrator, After Effect ในการสร้างสรรค์ผลงานได้
 • ถ้ามีความสามารถในการถ่ายวีดีโอได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ** กรุณาแนบผลงานมาด้วยถ้ามี **

 

 

ประสานงานติดต่อ :        วีรยุทธ์ แซ่เฮ้ง

                                    ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายดาวฤกษ์ สตูดิโอ

                                    บ. ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด

                                    โทร. 086-408-7529

                                    e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com